Báo giá tin rao

BÁO GIÁ TIN RAO
(Giá chưa bao gồm VAT - Đơn vị tính: VNĐ)

Loại tin Phí theo ngày
(1 ngày)

Phí theo tuần
(7 ngày) 

Phí nửa tháng
(15 ngày)

Phí theo tháng
(30 ngày)

Phí theo tháng
(20% CK)

Vip Đặc Biệt 50,000 350,000 750,000 1,500,000 1,200,000
Vip 1 30,000 210,000 450,000 900,000 720,000
Vip 2 20,000 140,000 300,000 600,000 480,000
Vip 3 10,000 70,000 150,000 300,000 Không áp dụng
Tin thường 2,000 14,000 30,000 60,000 Không áp dụng

(*) Chú giải:

VIP ĐẶC BIỆT Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, khung màu đỏ, gắn biểu tượng ngôi sao nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở vị trí đầu tiên của trang tin, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.
VIP 1 Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, khung màu đỏ, nằm dưới Tin VIP đặc biệt và trên tất cả các loại tin khác.
VIP 2 Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU CAM, khung màu cam, nằm bên dưới tin VIP 1, tin VIP đặc biệt và ở trên tất cả các loại tin khác.
VIP 3 Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu cam, nằm trong khung màu cam, hiển thị bên dưới các loại tin VIP.
Tin thường Là loại tin được đăng tiều đề bằng chữ thường màu xanh, nằm trong khung màu xanh, hiển thị bên dưới các loại tin VIP

(*)Lưu ý:

  1. Thời hạn đăng tối thiểu của TIN VIP ĐẶC BIỆT là 07 ngày.
  2. Thời hạn đăng tối thiểu đối với mỗi tin Vip 1, 2 và tin thường là 5 ngày.
  3. Chương trình khuyến mãi giảm 20% chỉ áp dụng đối với tin đăng từ 01 tháng trở lên của tất cả các loại tin VIP.

Email: Muonnha.com.vn@gmail.com
Website: Muonnha.com.vn

Báo giá dịch vụ